проф. д-р Радостина Стоянова

 

Области на професионален интерес

Химия на твърдото тяло, ЕПР, електронна спектроскопия, структурна химия, химия на дефектите, електродни материали за литиеви и натриеви йонни батерии и др.

доц. д-р Виолета Колева

 

Области на професионален интерес

Неорганични соли, структурна химия, материалознание, инфрачервена и Раман спектроскопия, ДТА, ТГ, ДСК, фосфатни интеркалационни материали и др.

гл. ас. д-р Деляна Манасиева

 

Области на професионален интерес

Инфрачервена и Раман спектроскопия в областта на неорганичното материалознание, структурна химия на неорганични соли, интеркалационни материали и др.

д-р Таня Бояджиева

 

Области на професионален интерес

Неорганична химия, синтез на неорганични вещества, литиево-йонни батерии, натриево-йонни батерии, спектроскопски анализ на фосфати и др.

проф. д-р Екатерина Жечева

Консултант