За реализирането на основната цел са предвидени научни задачи и дейности, които са разпределени в шест работни пакета:

  • РП-1. Синтез и физикохимично охарактеризиране на структурирани и многофазни никелово-манганови композитни материали с желана морфология и текстура, като активни електродни материали за суперкондензатори.
  • РП-2. Синтез и охарактеризиране на (съ)полимерни хибридни материали и полимерни йонни електролити за приложение в суперкондензаторни системи.
  • РП-3. Изготвяне на въглеродни и композитни електроди, импрегниране с полимерен електролит и асемблиране на хибридни суперкондензаторни електрохимични лабораторни клетки.
  • РП-4. Електрохимични изпитания.
  • РП-5. Изучаване на механизма на протичащите процеси чрез еx-situфизикохимични анализи.
  • РП-6. Управление на проекта

График за изпълнение на проекта

РП/Месец 01-03 04-06 07-09 09-12 13-15 16-18 19-21 22-24 25-27 27-30 31-33 34-36
РП 1                        
РП 2                        
РП 3                        
РП 4                        
РП 5                        
РП 6