• SuperHyb

    Хибридни суперкондензатори

    Иновативни хибридни суперкондензатори като предизвикателство за ефективно, безопасно и екологично съхранение на енергия

SuperHyb Партньори

Проектът се осъществява с базова организация Институт по електрохимия и енергийни системи „Акад. Евгени Будевски“ към Българска академия на науките (ИЕЕС-БАН) и партньорски организации Институт по обща и неорганична химия към Българска академия на науките (ИОНХ-БАН) и
Институт по полимери към Българска академия на науките (ИП-БАН).
Институт по електрохимия и енергийни системи при БАН

Институт по електрохимия и енергийни системи при БАН

ИЕЕС - БАН

ИЕЕС-БАН е водеща научна организация в страната в областта на електрохимичните източници на ток и системи за съхранение на енергия.

Институт по обща инеорганична химия при БАН

Институт по обща инеорганична химия при БАН

ИОНХ - БАН

Изследователската дейност се развива в три направления: неорганично материалознание, химия на твърди повърхности и химичен анализ.

Институт по полимери при БАН

Институт по полимери при БАН
 

ИП - БАН

В ИП-БАН се създават авангардни материали за медицината и фармацията, селското стопанство, алтернативни източници на енергия и др.

SuperHyb

Иновативни хибридни суперкондензатори като предизвикателство за ефективно, безопасно и екологично съхранение на енергия
Проект „Иновативни хибридни суперкондензатори като предизвикателство за ефективно, безопасно и екологично съхранение на енергия (SuperHyb)“ е финансиран от Фонд Научни Изследвания в Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства – 2018 г. в научна област “Химически науки”, тематично направление “Материали и материалознание”.

Основна цел

Да се разработи модел на иновативен и екологичен хибриден суперкондензатор с разряден капацитет достигащ 300 Fg-1 и живот над 10 000 цикъла.

доц. д-р Антония Стоянова

Ръководител проект

Последни събития и резултати

Последни събития и резултати, реализирани от проекта SuperHyb