Събития

Първа работна среща на ръководителя на проект „Иновативни хибридни суперкондензатори като предизвикателство за ефективно, безопасно и екологично съхранение на енергия“ и ръководителите на партньорските органицации

София, 15 януари 2019

На 15 януари 2019 г. в гр. София в залата на ИЕЕС се проведе ПЪРВАТА работна среща на ръководителите на трите научни организации: ИЕЕС-БАН, ИОНХ-БАН и ИП-БАН.

На срещата беше обсъдена основната цел на настоящия проект, а именно разработването на модел на иновативен и екологичен хибриден суперкондензатор с разряден капацитет достигащ 300 Fg-1 и живот над 10 000 цикъла.

Базирайки се на основната цел бяха дискутирани и одобрени конкретните задачи по изпълнението на първия етап от проекта:

• Синтез и физикохимично охарактеризиране на структурирани и многофазни никелово-манганови композитни материали с желана морфология и текстура, като активни електродни материали за суперкондензатори - ИОНХ -БАН;

• Синтез и охарактеризиране на (съ)полимерни хибридни материали и полимерни йонни електролити за приложение в суперкондензаторни системи - ИП-БАН;

• Изготвяне на въглеродни и композитни електроди, импрегниране с полимерен електролит и асемблиране на хибридни суперкондензаторни електрохимични лабораторни клетки – ИЕЕС - БАН.